Untitled
at Brandon, MS

at Brandon, MS

at Clear River Construction

at Clear River Construction

Verbascum (at Clear River Construction)

Verbascum (at Clear River Construction)

at Clear River Construction

at Clear River Construction

at Brookhaven, MS

at Brookhaven, MS

Easter Sunday (at Jackson Yacht Club)

Easter Sunday (at Jackson Yacht Club)

at Clear River Construction

at Clear River Construction

Dogwood blossom (at Brandon, MS)

Dogwood blossom (at Brandon, MS)

at Brandon, MS

at Brandon, MS

Osteopernum (at Clear River Construction)

Osteopernum (at Clear River Construction)